le|c

le|c
a. le|gnąć pf (legnę, legniesz, legł, legła, legli) vi książk. 1. (położyć się) to lie down (na czymś on sth)
- lec na łóżku/trawie/ziemi to lie down on a bed/the grass/the ground; (położyć się z ulgą) to collapse pot.
- zmęczony, legł wreszcie na wygodnym łóżku exhausted, he collapsed on his comfortable bed at last
2. (polec) to be killed
- żołnierz legł od kuli a soldier was cut down by a bullet
- lec w boju/w obronie ojczyzny to fall in battle/to die in the defence of one’s country
3. (ulec zniszczeniu) miasto legło w gruzach the town was reduced to a heap of rubble 4. (zapoczątkować) lec u podstaw czegoś to lie at the heart a. root of sth
- u podłoża konfliktu legły radykalne poglądy partii the party’s radicalism was the underlying cause of the conflict
lec u czyichś stóp książk. to fall at sb’s feet
- lec w grobie książk. to be laid to rest książk.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”